Meer Informatie

De Nederlandse wet verplicht alle crèches, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om belangrijke wettelijke informatie op hun website te tonen. Hier tonen we rapporten van de inspecties door de GGD, lichten we onze klachtenprocedure toe en vermelden we informatie over onze oudervereniging.

Parents association

Voor het schooljaar 2019/20 zullen wij een Alternatieve PAC gaan runnen. Als kleine zelfstandige peuterspeelzaal hebben wij in het verleden moeite gehad om een groep ouders te vinden die beschikbaar zijn om de taken op zich te nemen die nodig zijn om een Oudervereniging te vormen. Daarom schrijft de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen voor dat organisaties als de onze een goed kader moeten bieden voor ouderbetrokkenheid. Ouders moeten goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind, veranderingen binnen de organisatie en de wetten die daarop van toepassing zijn. Wij vinden het ook belangrijk om de ouders en gezinnen van Little Europe bij elkaar te brengen om een ondersteunende gemeenschap te creëren, vooral voor degenen die nieuw zijn in Nederland.

Complaints procedure

Indien de ouder/voogd van een kind om welke reden dan ook niet geheel tevreden is over de door ons geleverde dienst en een klacht heeft, kan men zich rechtstreeks tot de Geschillencommissie wenden. Wij zullen de ouders echter altijd vragen ons de reden van de klacht mede te delen en wij zullen ons uiterste best doen een oplossing te vinden. Wij zijn blij te kunnen melden dat wij nog nooit een officiële klacht hebben ontvangen Gedetailleerde richtlijnen over ons klachtenbeleid vindt u op papier in onze klas. Klachtenloket Kinderopvang De Geschillencommissie Postbus 90600 2509LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl phone +31 (0)70-3105310

GGD reports

In Holland all creches, preschools and day care centers get inspections by the GGD (Public Health Service). They are expected to publish these on their websites. You can view the reports by clicking the pdf icon below.